İstanbul : (0212) 272 56 56 / Ankara : (0312) 231 00 22

KOZMETİK FİRMALARI ve TÜKETİCİLERİN DİKKATİNE

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK;

Kozmetik ürün ithalatı ve kozmetik bildirim işlemlerinizde aşağıdaki noktalara dikkat ediniz:

– Kozmetik ürünlerde hayvan testlerinin yasaklanması,

– Kozmetik ürünlerin neden olabileceği ciddi istenmeyen etkilerin bildirimi,

– Karsinojenik, mutajenik ve üreme için toksik maddeler listesine ilaveleri,

– Nanomateryal içeren kozmetik ürünlerin piyasaya arzından 6 ay önce yetkili otoriteye bildirimi ve değerlendirilmesi sonrası piyasaya arzı,

– Etiket ve ambalaj bilgilerine dair hususları: kısaltılmış bilgiler, dayanma süresi ve nanomateryal içeriği ile ilgili semboller,

– Ürün güvenliliği ile ilgili hususları; güvenlilik değerlendirmesi ve raporun  hazırlanmasına yönelik bilgilerde, değişiklikler yapılmıştır.