İstanbul : (0212) 272 56 56 / Ankara : (0312) 231 00 22

Kozmetik Danışmanlık

Kozmetik ürün ithalat ve/veya üretimi yapmakta olan firmalar 5324 sayılı Kozmetik Kanunu ve Kozmetik Yönetmeliği hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığı’na karşı yükümlüdür. Piyasaya arz edilecek her türlü kozmetiğin Ürün bildirim ve UZEM bildirim işlemleri Sağlık Bakanlığı - Kozmetik Daire Başkanlığına yapılmış olması gerekmektedir.