İstanbul : (0212) 272 56 56 / Ankara : (0312) 231 00 22

KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRME RAPORU

Bir  kozmetik ürün için; ürün bileşenlerinin toksikolojik karakteri, Kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyeleri, ürünün kullanımına sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin belirgin maruziyet özellikleri göz önünde bulundurularak bitmiş üründe yapılan değerlendirme raporudur.
Eczacılık diplomasına sahip bir kişi  tarafından veya tıp, diş hekimliği, biyoloji,  kimya, biyokimya, mikrobiyoloji veya eşdeğer  diplomaya sahip toksikoloji dalında veya kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi alanında  sunulan teorik ve uygulamalı müfredat programını tamamlayanlara verilen bir belgeye sahip kişiyi tarafından hazırlanmalıdır.
27.08.2018 tarihinden itibaren Ürün Takip Sistemine yapılan kozmetik ürün bildirimlerinde yurtdışından ülkemize getirilmiş ürünler için (ithal ürünler için) Güvenlilik Değerlendirme Raporunun ÜTS “Güvenlilik Değerlendirme Raporu” bölümüne sunulma zorunluluğu getirilmiştir