İstanbul : (0212) 272 56 56 / Ankara : (0312) 231 00 22

SORUMLU TEKNİK ELEMANA AİT ÖZELLİKLER

Kozmetik Mevzuatı gereği firmalar sorumlu teknik eleman ile hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam edilmeden işletilemez. Kozmetik ürün bildirim işlemlerine izin verilmez.
Üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekmektedir. Bu kişi Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilir.
Sorumlu teknik eleman, piyasaya arz edilecek ürünün kozmetik mevzuatı, iyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünden sorumludur.
Sorumlu teknik eleman hizmetimiz için lüften bizimle iletişime geçin.