İstanbul : (0212) 272 56 56 / Ankara : (0312) 231 00 22

ÜRÜN BİLGİ DOSYASI NEDİR?

Ürün bilgi dosyası (ÜBD-PIF), piyasaya sürülecek her bir kozmetik ürün için gerekli teknik dökümantasyonun bir araya getirilmiş halidir. Üretici, kozmetik ürün bilgileri dosyasını ilgili kozmetik ürünün son serisinin piyasaya sürüldüğü tarihten sonra on (10) yıl süre ile muhafaza etmek zorundadır.
Üretici, piyasa gözetim ve denetimi için Bakanlığın talebi halinde yönetmeliğin ürün bilgi dosyasını etikette belirtilen adreste üç iş günü içerisinde hazır bulundurmak zorundadır.
 

 

ÜRÜN BİLGİ DOSYASI NEDİR?