İstanbul : (0212) 272 56 56 / Ankara : (0312) 231 00 22

Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Koruyucular

 

İlgi: Kometik Ürün Bildirimi

Kozmetik Yönetmeliği’nin Geçici Madde 4’üne dayanılarak Kozmetik Yönetmeliği’nin EK V’in 12, 12 a, 39 ve 57 numaralı satırlarında gerçekleşen değişikliklere ilişkin açıklayıcı bilgi vermek amacıyla hazırlanan “Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Koruyuculara İlişkin Kılavuz” yürürlüğe girmiştir.